เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (20 มิ.ย. 2567, 16:54 น.)
ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง (แก้ไขเพิ่มเติม)   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (20 มิ.ย. 2567, 16:25 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ ชุด "๖ รอบ พระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น"   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (20 มิ.ย. 2567, 16:21 น.)
การนำเข้าข้อมลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (20 มิ.ย. 2567, 16:01 น.)
ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (20 มิ.ย. 2567, 14:45 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2567   กลุ่มบริหารงานบุคคล (20 มิ.ย. 2567, 10:42 น.)
การประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนการใช้งาน Application “(ThaiiD)”   กลุ่มอำนวยการ (20 มิ.ย. 2567, 10:36 น.)
อนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (20 มิ.ย. 2567, 09:55 น.)
ขออนุญาตดำเนินการจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง   กลุ่มบริหารงานบุคคล (20 มิ.ย. 2567, 09:48 น.)
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ   กลุ่มบริหารงานบุคคล (20 มิ.ย. 2567, 09:38 น.)