กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ รับ-ส่ง หนังสือราชการ
 
ชื่อผู้ใช้ >>
รหัสผ่าน >>

ดูสถิติสถิติการรับ - ส่งเอกสาร ของระบบ E-Filing

แนวปฏิบัติ

ขอความกรุณา จนท.ธุรการทุกคน ถ้าไม่ใช่หนังสือราชการอย่าส่งเลยครับถ้าส่งข่าวให้ส่งที่ข่าวประชาสัมพันธ์ .......หากมีกรณีนี้ให้โรงเรียนปฏิเสธไม่รับเอกสาร (ส่งหนังสือกลับ) เลยครับโดยไม่ต้องลงทะเบียน จะทำให้โรงเรียนไม่มีงานค้าง
ประกาศข่าว สพท.ยโสธร เขต 1

   
Webmaster :: sng50@yahoo.co.th